Użądlenia owadów niejadowitych w lecie

W okresie letnim oraz wczesnojesiennym możemy się spotkać z owadami, których użądlenia mogą mieć dla nas nieprzyjemne skutki, zwłaszcza jeśli jesteśmy alergikami uczulonymi na jad tych owadów. Owadami, które najczęściej spotykamy w swoim otoczeniu są osy, pszczoły, szerszenie oraz trzmiele (popularnie zwane bąkami).
Owady te spotykamy nie tylko na spacerach w parkach, na łąkach czy też w okolicy lasów, ale również często problem pojawia się w pobliżu naszych domów, gdzie owady zakładają gniazda i swoją obecnością zagrażają naszemu bezpieczeństwu.
Pszczoły i osy są bardzo podobne do siebie (często odróżnienie ich na pierwszy rzut oka jest niemożliwe), a ich użądlenie u wielu osób powoduje taką samą reakcję alergiczną. Szerszenie i trzmiele są większe od pszczół, a przez to trudno je z nimi pomylić. Ich ukąszenia mogą mieć mocniejsze i tragiczniejsze skutki, zwłaszcza w przypadku wielokrotnego pokłucia.

W przypadku pogryzień (ukąszeń) przez osy czy też pszczoły (tych jest stosunkowo najwięcej) osoby nieuczulonej reakcja alergiczna występuje, ale o ograniczonym zasięgu. Pojawia się tylko miejscowe, ograniczone do miejsca użądlenia zaczerwienienie, obrzęk oraz ból, które po kilku minutach znika lub zdecydowanie maleje.
W przypadku osób uczulonych na jad jednego z owadów reakcja jest już zdecydowanie silniejsza i może obejmować wystąpienie:
• pokrzywki
• swędzenia
• obrzęku naczynioruchowego
• rumienia
• obrzęku warg i języka
• spadku ciśnienia tętniczego, przyspieszenia akcji serca, zaburzenia rytmu serca
• utraty przytomności
W takich sytuacjach należy niezwłocznie wezwać pogotowanie oraz/lub podać odpowiednie leki ( a nawet adrenalinę – w przypadku .

Co zrobić, aby nie dać się pogryźć?

Przede wszystkim (jak i w innych przypadkach) najważniejsza jest prewencja. Jeśli gniazdo os, szerszeni czy też pszczół znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu, mieszkania należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc do firmy zajmującej się dezynsekcją i usuwaniem os i szerszeni. Nie należy ignorować tego typu zagrożenia, ponieważ skutki użądleń mogą być śmiertelne.